Piletid

Mõjuinvesteeringute olukorrast Eestis 

Mõjuinvesteeringute olukorrast Eestis 
Avaldatud: 22. juuni 2022
Kategooria(d): Uuring

Mõjuinvesteeringud ehk investeerimine ettevõtetesse, kelle tegevus on suunatud positiivse sotsiaalse või keskkonnamõju saavutamisele, on Eestis veel küllaltki uus, aga kiirelt hoogu koguv teema. Hiljuti viis Baltic Innovation Agency läbi uuringu, mille tulemuste kohaselt jaotuvad Eesti erainvestorid jämedalt öelduna kolme gruppi.

Esiteks on neid, kelle jaoks on mõjuinvesteeringud juba normaalsus.

„Minu jaoks on see muutunud normaalseks olukorraks. Ma ei investeeri enam mittesäästlikesse toodetesse. Ja isegi kui ma leian endale meelepärase ettevõtte ja nad ei paku jätkusuutlikke tooteid, on olnud üsna lihtne veenda neid ringmajandusele edasi mõtlema. Sellest on saanud hästi oodatud uus normaalsus.“  – Investor Priit.

Teine grupp on mõttele avatud, kuid pigem on positiivne sotsiaalne või keskkonna mõju nende jaoks täiendav boonus. Hiljuti läbiviidud küsitlusest Eesti äriinglite seas selgus, et 58% vastanuist on valmis investeerima mõjuorganisatsioonidesse ainult samadel tingimustel nagu tehakse tavapäraseid ärilisele kasule suunatud investeeringuid.

„Minu jaoks ei ole mõju iseenesest peamine investeerimiskriteerium. See [investeerimisvõimalus] peab näitama eelkõige head potentsiaali. Kui ta seda teeb, on “mõju” täiendav boonus.“  – Investor Siim.

Ja siis on neid, kelle jaoks on terminid nagu sotsiaalne ettevõtlus, mõjuorganisatsioon, mõjuinvesteering jms segased või kes näevad, et termineid mõistetakse valesti. 

„Mõjuinvesteeringud ei ole samad, mis sotsiaalsed ettevõtted või mittetulundusühingud vms. Terminoloogias on ebakõla, mistõttu investorid arvavad, et mõjul on väiksem tulu kui mittemõjul.“ – Investor Anu.

Ülaltoodud näited on tsitaadid uuringu raames antud vabas vormis vastustest. Selleks, et mõjuinvesteeringute olukorda Eestis edendada, vajavad tähelepanu kõik kolm gruppi ja ka laiem ökosüsteem. Kindlasti on vaja suuremat konsensust terminite osas ning häid mõju hindamise raamistikke, mis aitavad mõju saavutamist faktiliselt tõestada.

Lisaks on oluline nii investorite kogukonna kui ka ettevõtete endi teadlikkuse edendamine mõistetest ja väärt tööriistadest, et vältida olukorda, kus kasutatakse ilusaid silte, millel tegelikult sisu ei ole (nn mõjupesu). Uuringust tuli muuhulgas välja, et ingelinvestorid näevad mõjuinvesteeringute tegemisel peamiste takistustena investeerimisvõimaluste hindamist (62,5%), piisavalt kompetentsete meeskondade leidmist (55%) kui ka selliste võimaluste tuvastamist, kus investeerimisvõimalus vastaks investori tulususe ootusele (45%). Laiemalt on takistuseks piisava tehinguvoo ehk piisava hulga mõjuettevõtete olemasolu, kes on valmis investoreid kaasama. 

Graphical user interface

Description automatically generated
Vastuste jaotus küsimusele “What do you consider to be the main difficulties in making impact investments?” Allikas: Private investor readiness to invest in impact organisations in Estonia 

Uuringu raames intervjueeritud investeerimisfondide esindajate jaoks on mõjuinvesteeringute tegemisel kohati piiranguks varasemad lepingud, mis ei arvesta veel mõjuinvesteeringute seisukohast oluliste kriteeriumitega. Küll aga planeerivad juba mitmed, et nende järgmine fond saab olema mõjufond.

Seega on Eestis vaja korraga arendada nii sotsiaalseid ettevõtteid, kes oleksid võimelised investeeringuid vastu võtma kui ka olema piisavalt atraktiivsed investoritele. Samuti on vaja tõsta teadlikkust investorkogukonna seas. Sealjuures on oluline ka see, et mõjuinvesteeringud ei pea ilmtingimata olema tavapärastest investeeringutest väiksema tasuvusega. Üheks uuringu tulemuseks oli ka tõdemus, et vaja on rohkem võrgustumisüritusi „traditsioonilistele“ investorite ja sotsiaalsete ettevõtete vahel.

Loe täismahus uuringut „Private investor readiness to invest in Impact organisations in Estonia“ (2022) siit.

Artikli autorid: Mart Veliste (fotol) ja Kadri Uus, Baltic Innovation Agency

Impact Day pakub hea võimaluse sotsiaalsetel ettevõtetel ja investoritel kohtuda. Selleks on festivalile loomisel sotsiaalsete ettevõtete demoala, kus organisatsioonid saavad lähemalt oma tooteid ja teenuseid esitleda. Samuti on programmis investoritele suunatud paneel. 

Liitu üle 1000 mõjuloojaga ja ole kursis kasulike uudistega!

Soovid saada väärtuslikku sisu jätkusuutlikku ettevõtluse ning mõju kohta? Soovid teada, kes on vinged esinejad ja sündmused programmis, keda hakkame peagi avalikustama? Pane end kirja ning saadame sulle maksimaalselt kaks korda kuus inspireeriva kirja!